Геотекстил

Kъде намира практическо приложение
Kъде намира практическо приложение

Геотекстилът представлява килим от тъкан или нетъкан водопропусклив материал с висока якост и дълъг срок на годност. Може да е направен от полипропилен или от естествена биомаса - слама, торф, кокосова вълна и да съдържа различни тревни смески и семена.

Видове геотекстил

Нетъкан – направен от термосвързан водопропусклив материал. Използва се за дренажи, разделяне на почвени слоеве или за укрепване на насипи.

Лек геотекстил – поставя се под основите на сгради, при строителството на автомагистрали или самолетни писти.

Високоплътен геотекстил – стабилизира почвата и предпазва от ерозия.

Високоякостен – усилва стръмни скатове или вертикални стени.

Геотекстил с висока водопропускливост – използва се най-вече за дренажи.

Къде намира приложение

В строителството – полага се като предпазен слой на хидроизолациите на сградите, за да не бъдат пробити или повредени от неравности по терена, арматурни железа и т.н.

При укрепване на свлачища се полага слой геотекстил, който задържа почвата на място.

В пътното строителство, където слой от геотекстил може да предотврати разместването на различните слоеве от насипни материали и повишава носещите способности на основата. Също така служи като дренажен слой покрай магистрали и пътища. 

При строителството на канали и язовирни стени се полага като армиращ пласт, който, също като при пътното строителство, предпазава пластовете от разместване.

Геотекстилът се използва изключително много при правенето на дренажи. Предпазва запушването на тръбите с корени, наноси и инертни материали и значително увеличава ефективността и дългосрочното ползване на дренажа.

В железопътното строителство геотекстилът разпределя равномерно натоварванията под жп линиите.

Геотекстил, изработен от естествена биомаса, с добавени семена, може да служи за озеленяване и същевременно за укрепване на стръмни насипи, градини, ски писти или речни брегове.

Материалът е гъвкав и лек, устойчив на мухъл, плесен, бактерии и дори на гризачи. Полага се бързо и лесно. 

Едно удобно решение за множество проблеми.

© 2015, informiran.bg