Какво трябва да знаем за отдаване на персонал под наем

Изгодно и удобно решение на кадровите проблеми
Изгодно и удобно решение на кадровите проблеми

Във фирмата ви предстоят производствени задачи, които изискват допълнителен специализиран персонал за определено време. Затруднени сте, защото не можете да заделите ресурс за подбора и административното му обслужване – още повече, че става дума за не особено продължителен период. 

Има лесно решение за проблема ви.

Персонал под наем

Това ще рече, че лицензирано предприятие набира, назначава, плаща и осигурява необходимия ви персонал. Но наетите работят при вас, вие разработвате длъжностните характеристики, поставяте производствените задачи, отчитате изработеното. За разходите по персонала плащате на предприятието, което ви го осигурява, по фактура – според уговорката ви. Законово всички възникващи правоотношения между вас, организацията, наела работниците и самите работници са уредени в Закона за насърчаване на заетостта и Кодекса на труда.

Предимства при използване на персонал под наем

-Бързо и лесно можете да си осигурите необходимия ви допълнителен персонал.

-Той е под ваше пряко ръководство в производствения процес, вие определяте задачите, мястото и условията на полагане на труда.

-Нямате административни и счетоводни ангажименти по отношение на временно наетите. Всички отговорности по трудовото законодателство са на партньорите ви, наели работниците и т. н.

Креативо“ ЕООД – лицензирано предприятие за осигуряване персонал под наем 

Това е компания, която от десет години работи като посредник на трудовия пазар. Тя има достатъчно натрупан опит в осигуряването на персонал под наем и дълъг списък доволни клиенти. 

Подборът на кадри е другото направление, в което фирмата се ползва с добро име и за което притежава лиценз. Можете да се обръщате към екипа, когато ви трябват високо специализирани и отлично квалифицирани служители. 

Чрез схемата „персонал под наем” вие спестявате натоварването на вашето звено „Човешки ресурси”. Това неминуемо води до по-ефективната му работа и до по-ефективната работа на всички други звена, свързани по един или друг начин с персонала.

© 2016, informiran.bg