Кога ви е необходим транспорт на извънгабаритни товари

Към кого да се обърнете, когато ви предстои транспортиране на извънгабаритен товар
Към кого да се обърнете, когато ви предстои транспортиране на извънгабаритен товар

Как стигат до своите обекти тежката пътно-строителна техника и големите селскостопански машини? Не, не го правят на собствен ход! Превозват ги специални големи транспортни средства за извънгабаритни товари.

Какво значи „извънгабаритен товар”

Всички товари, които надвишават нормите за размери, маса и натоварване на ос на пътните превозни средства, определени с Наредба №11 на Министреството на регионалното развитие и благоустройството са извънгабаритни. Това могат да са както големи машини и техника, така също оборудване и съоръжения, строителни елементи и конструкции и др. Във всички тези случаи товарите ви трябва да се транспортират от специални превозни средства според условията и по правилата на разрешителен режим, определен със същата Наредба.

Кой има право да извършва такива превози

Поради изключителната сложност и отговорност на тези превози и високата стойност на пратките, фирмите трябва да отговарят на ред специфични изисквания и да имат подходящото техническо оборудване и автопарк. Един от първите превозвачи, положили началото на този бранш у нас, е „ВЕПА-1” ООД. Повече от двадесет години тя се занимава с вътрешен и международен извънгабаритен транспорт. Натрупаният опит и подходяща техническа съоръженост ви гарантират безаварийно пристигане на товара ви на мястото, където го очакват.

„ВЕПА-1” ООД е вашият надежден партньор

Транспортирането на извънгабаритния товар не включва само превоза. Необходимо е преди това да поискате и получите съответното разрешение. Често се изисква транспортът да бъде съпровождан от допълнителен автомобил. И в този случай „ВЕПА-1” ООД може да ви окаже безценно съдействие. Спокойно можете да поверите на екипа превоза на булдозери, фадроми, грейдери, кулокранове и др. строителни машини. Ветрогенератори и всякакви други съоръжения ще бъдат експедирани сигурно и безпроблемно. Новите ви трактори или комбайни също ще получите в срок и невредими с тяхна помощ. Фирмата разполага с подходящия товарен кран и извършва професионални услуги с автокран "Luna" - 40 тона, 39 метра стрела. 

Запознайте се с „ВЕПА-1” на http://www.vepa-1.com

© 2015, informiran.bg