Общ или разделен семеен бюджет

Разделени заедно или как да стъкмим семейния бюджет
Разделени заедно или как да стъкмим семейния бюджет

Всяко семейство решава как е най-добре да разпределя парите си. Естествено е да се обсъждат общите цели и желания, като за постигането им се обединяват ресурси и от двете страни. Но дали парите да стоят в една касичка и всеки да си взима от там, или пък точно обратното – партньорите да разполагат със собствените си стредства отделно един от друг? 

Общата каса

Това е традиционния начин за уреждане на семейния бюджет. Общата сметка създава по-голяма близост в дома и говори за пълно доверие между партньорите. Но тази система може да бъде и задушаваща и да доведе до караници на тема: „защо харчиш парите ни за подобни щуротии“, например. Също така общият семеен бюджет може да се превърне и във форма на контрол от страна на партньора, който осигурява повечето пари.

Разделен семеен бюджет – чисти сметки, добри приятели

В този случай всеки сам разполага с парите си – модел, който предпочитат младите хора, живеещи на семейни начала. Разходите за сметките се делят на две или пък пропорционално на доходите, а всичко останало е за лични нужди. Така никой не дължи нищо на другия, в най-широкия смисъл на понятието, а хората се чувстват и по-свободни, в рамките на връзката си. 

Разделени заедно – свобода и партньорство

Гореспоменатите модели за водене на семеен бюджет си имат своите предимства и недостатъци. Идеалното решение би било да се вземе най-доброто от двете. Семейството да отделя средства за общите нужди, цели, желания и мечти, които се обсъждат заедно всеки месец. Така ще остават и достатъчно средства за личните разходи на всеки, без никой да се чувства подтиснат или използван. И в рамките на брака партньорите запазват личното си пространство и влагат средства в общите цели.

Всяко семейство трябва да реши как да разпределя парите си, така че да се чувстват равностойни и сигурни.

© 2015, informiran.bg