Печели ли се от взаимоспомагателни фондове

Научете какво е взаимен фонд и рисковано ли е да инвестирате в такъв
Научете какво е взаимен фонд и рисковано ли е да инвестирате в такъв

Взаимните фондове са вид инвестиционни дружества, в които членовете им купуват дялове, а не акции. Средствата, събрани от всички вложители, се превръщат във финансови активи.

Изборът на взаимен фонд е доста трудна задача. Най-важното, което трябва да изясните за себе си е – колко можете да рискувате. По-високият риск, обикновено означава и по-висока доходност, но и вероятността да загубите също нараства.

Взаимоспомагателни фондове могат да бъдат няколко вида:

Фондове в акции

Събраната от вложителите сума се инвестира в акции. Това са инвестиции с голям риск, тъй като цената им може драстично да падне, но и главоломно да се покачи. При добра пазарна ситуация печалбите могат да бъдат десетки проценти годишно. Обратният вариант също е възможен, така че – колко сте склонни да рискувате?

Фондове в облигации

Облигациите са ценни книжа, които носят един и същи доход всяка година. Това са инструменти с нисък или почти никакъв риск и съответно с по-ниска доходност от акциите.

Балансирани фондове

Те са златната среда между горните два вида. Портфейлът им включва както акции, така и облигации. В случай на спад на борсата, активите се пренасочват към облигации и обратното. Дали фондът ще е достатъчно гъвкав и печеливш (тоест, дали ще печелите или губите пари) до голяма степен зависи от неговите управители.

Фондове, инвестиращи в недвижими имоти или земеделски земи

Определението им казва всичко за тях – те инвестират в имоти и печалбата ви зависи от бума на пазара за недвижима собственост.

Индексни фондове

Те инвестират в акции, съобразявайки се с колебанията на пазара.

Фондове паричен пазар

Техните инвестиции са в краткосрочни инструменти, които се характеризират с максимална ликвидност, нисък риск и също толкова ниски печалби.

Основно правило, според което ще спечелите или загубите от взаимоспомагателните фондове е – рискът е правопропорционален на печалбата.

Мислете преди да инвестирате. 

© 2015, informiran.bg