Сигурност в изправността на газовите разходомери

От какво зависи дали сметките ви за газ ще са точни
От какво зависи дали сметките ви за газ ще са точни

Ако ви предстои преминаване на газ и се вълнувате как се отчита потреблението, разберете най-напред:

Какви газови разходомери има на пазара

Ротационните разходомери мерят „обемно” и са много точни, въпреки големия обхват. Колебанията в дебита на входящия поток почти не повлияват функцията им. Предпочитани са за обекти от обществено-административната сфера. Изискват контрол и периодична смяна на маслото и филтъра. Турбинните разходомери са подходящи най-вече там, където преминава голямо количество газ с високо и средно налягане. Те са сравнително по-евтини. Диапазонът им на измерване е голям. Предлагат се разнообразни размери. Поддръжката е лесна. Ако уредът аварира, подаването на газ не се преустановява. Диафрагмените мерят директно в кубични метри. Подходящи са за битови инсталации с ниско налягане.

От какво се определя изборът на разходомер

Най-общо казано – от потреблението. Зависи колко голям е котелът и каква консумация има във върховите моменти на работа. Другите уреди на газ също ще допринесат за увеличаване на обема. Важен критерий е и налягането. Едни са моделите за високо и средно налягане, други – за ниско. Не бива да забравяте обслужването и поддръжката. Колкото по-прости са изискванията, толкова по-лесно ще се справите.

Какво означава „последваща проверка” и защо е необходима

Газовите разходомери, независимо от кой тип са, подлежат на периодични последващи проверки. Те се извършват от оправомощена лаборатория и имат за цел  проверката на адекватността на уредите на законовите изисквания и прецизността на измерването. Ако възложите тези проверки на „Флоутест” ЕООД, ще сте спокойни, че потребяваната газ се отчита точно и не плащате излишни средства. Още повече, че лабораторията поддържа база данни за проверяваните разходомери, а това облекчава диагностиката и преценката надеждността им. Работят с немско оборудване. Осъществяват  прецизен контрол в диапазона от 0.4 до 2500 куб. м/час. Проверяват по налягане, честота и температура електронните коректори за обем на природния газ от тип 1 и 2. Цялата процедура отнема един ден при предварително уговорена дата.

Разгледайте http://flowtest-bg.com и при нужда се свържете с лабораторията!