Съвременно здравеопазване от МБАЛ „И. Скендеров” - Гоце Делчев

Къде да отидете, когато имате нужда от лекар
Къде да отидете, когато имате нужда от лекар

Когато ви се наложи да търсите медицинска помощ, много е важно да попаднете на място, което ви изпълва с респект и доверие. МБАЛ „Иван Скендеров” ЕООД, гр. Гоце Делчев е точно такова.

Модерна материална база и високотехнологична апаратура

Няма начин да се прави съвременно здравеопазване без съвременно оборудване. И най-добрият специалист не може да постави точна диагноза без клинични изследвания и коректни резултати от образната диагностика. Понякога животът виси на косъм и помощта трябва да е много бърза. Тогава автоматично работещата апаратура е незаменима. 

Модерната техника е не само в лабораториите. Тя е във всяко отделение – за контрол на жизнените показатели и наблюдение, за лечение, за манипулации

Модерни стандарти и добре подготвени кадри, които да ги реализират

И най-добрата машина не може без подготвения, опитен специалист. Екипът на МБАЛ „Иван Скендеров” ЕООД, гр. Гоце Делчев, е комплектован от отлично квалифицирани лекари със защитени специалности, опитни лаборанти, сестри и технически персонал. Те се справят отлично както с обичайните методи на лечение, така и с най-новите, съвременни медицински технологии. Лекуват резултатно пациентите си и им осигуряват по-добро качество на живот.

Организацията на дейностите в лабораториите и отделенията се базира на Националните стандарти.

Приемно-консултативният кабинет

През него минава всеки болен – преди да бъде приет и когато го изписват. Тук подготвят пациентите за приема и заверяват документите им, преди да си тръгнат. 

Управляват движението на  лекуваните. Създават и поддържат документацията и картотеката.

Отделенията

Болните, имащи нужда от активно болнично лечение или рехабилитация, разчитат на 11 отделения със 155 места: вътрешно с кардиологичен сектор, детско и акушеро-гинекологично; хирургично, ортопедо-травматологично и оделение по анестезиология и интензивно лечение; неврологично, УНГ, инфекциозно; нефрологично, физиотерапия.

В основните отделения е осигурен 24 часов прием и дежурство на специалист.

Стаите са уютни и удобни. Болницата работи с районната здравноосигурителна каса, Благоевград. Бъдете отговорни към здравето си. Поверете го в сигурни ръце! 

© 2016, informiran.bg