С какви услуги могат да ни помогнат геодезическите фирми 

Към кого да се обърнете, когато ви трябват високоспециализирани отговорни геодезически измервания в Пловдив
Към кого да се обърнете, когато ви трябват високоспециализирани отговорни геодезически измервания в Пловдив

Ако поне веднъж ви се е налагало да се занимавате с покупко-продажба или подялба на имот, сте разбрали колко важна е работата на геодезистите. Добре е да знаете, в какви случаи още могат да са ви полезни и какви услуги точно предлагат.

Геодезическо заснемане и проектиране

Такова е общото название на ред дейности, без които не можете да започнете почти никаква стопанска дейност. Става дума за трасиране на сгради, съоръжения и имотни граници, даване на строителна линия и ниво, наблюдения на деформации или смятане обема на необходимите земни работи и т. н. 

Измерванията трябва да се отразят в съответните проекти – за парцеларен план, за трасировъчен план или за вертикално планиране.

Регулация на имоти

Това е процедура с краен резултат официален документ, в който са описани точните граници на парцела; за какво може да се използва; допустимият начин и специфика на застрояване, задължителните и ограничителни линии, стойностите на показателите. Ако имотът е извън  регулацията на селището, задължително трябва да мине през смяна на статута. Става бавно и главоболно и помощта от геодезическа фирма е добре дошла.

Вписване в кадастъра

Кадастърът  е ”съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти”. Във връзка със задължението ви към него може да ви потрябват кадастрални карти или схеми на обекти, кадастрални планове, заснемане на съществуващи обекти при делби и т. н. Това е високоспециализирана дейност и тя се извършва от квалифицирани и правоспособни геодезисти.

Към кого да се обърнем за геодезически услуги в Пловдив

Разбира се – към най-опитните. „Бела-Бг” ЕООД започва официално дейността си през 1991 г. Тя е първата частна фирма за геодезически измервания в Пловдив. Специалистите й са с отлична инженерно-техническа квалификация, познават законовите и нормативни изисквания в строителството. Зад гърба си имат стотици хиляди декари трасирани възстановени земи, големи архитектурни обекти, пътища, жилищни сгради.

Потърсете ги! Какъвто и да е проблемът ви, те ще се справят.

© 2015, informiran.bg