Тенденции в областта на препаратите за растителна защита

Как да опазим посевите без да жертваме качеството на продукцията
Как да опазим посевите без да жертваме качеството на продукцията

Съвременните препарати за растителна защита са високотехнологични, наукоемки продукти. Те отговарят на високи стандарти и преминават през строг разрешителен режим.

През последните години има ясна тенденция към предлагане на продукти, 

- все по-щадящи околната среда;

- осигуряващи минимизиране на остатъчните количества от активните вещества в продукцията до пълното им разпадане преди консумацията.

Защо и кога се използват тези препарати

Растителната защита има три основни направления: 

- борба с плевелите. Прилагани навреме и при строго спазване на технологичните изисквания, хербицидите са решение с висока икономическа стойност.

- Инсектицидите служат за борба със смучещите и гризещи насекоми, пренасящи опасни болести. Борбата с тях трябва да се води в точно определени фази от живота им.

- Фунгицидите унищожават причинителите на гъбични, вирусни и бактерийни заболявания – мани, мозайки, бактериози и т. н. Предлагат се и комбинирани препарати с повече от едно активно вещество, което повишава чувствително ефективността на защитните мероприятия без да се увеличават разходите за осъществяването им.

Необходими ли са специални познания при използването им

За ефикасното и безопасно използване на пестицидите са нужни специални познания. Прилагайте ги само след професионална консултация с квалифицирани специалисти – като тези, които работят в агроаптеки „Фермер” на фирма “General Агрохимикали” ООД. С тяхна помощ ще изберете най-подходящото за вашите растения, ще разработите цялостна схема за поддръжката и защитата им.

С какво още могат да са ви полезни в “General Агрохимикали” ООД

Растителната защита е необходима за добрата реколта, но не е достатъчна. Трябва да заложите здрави семена от добри сортове и да осигурите оптимално подхранване на културите през целия вегетационен период. Обсъдете всичко още преди сезона с екипа на  фирмата и се възползвайте максимално от знанията, уменията им и добрите им контакти с утвърдени производители в бранша.

Запишете се за техните семинари,  на които ще научите за новите технологии и тенденции в модерното земеделие.

Така до голяма степен ще си осигурите спокойна работа и отлични резултати.

© 2015, informiran.bg