4 основни правила за говорене пред публика

Как да се държите пред непозната аудитория
Как да се държите пред непозната аудитория

Предстои ви презентация. Притеснени сте и мислите, че няма да се справите. Има четири простички правила, които ви гарантират добро представяне.

Бъдете самоуверени, впечатляващи и магнетични

Когато говорите пред непознати, е много важно да спечелите вниманието им в първите секунди. Те още не знаят нищо за вас, нито за най-интересната на света тема, която ще им представите. Засега само ви виждат и чуват гласа ви. Важно е да ги накарате да продължат да ви гледат и слушат. Ще се случи, ако изглеждате добре, ако сте приятелски настроени, ако гласът ви звучи спокойно, а думите са интригуващи.

Подгответе се внимателно

Ще сте самоуверени и привлекателни, ако не мислите непрекъснато за това, което имате да кажете. Трябва да сте усвоили безупречно съдържанието на презентацията си. В нея не бива да има непроверени факти, термини, които не са ви ясни и думи, чието произнасяне ви затруднява. Ако са възможни повече от едно тълкувания на някои факти, изложете ги адекватно и обосновете защо вие подкрепяте едно от тях.

Използвайте всяка възможност за онагледяване

Онагледяването е полезно каквато и да е темата. Колкото по-сложна и отдалечена от ежедневния бит е тя, толкова по-наложително е да използвате илюстрации, схеми, диаграми, видео, мостри и т. н.   

Вие не сте говорител, а човек, които има какво да сподели

Постарайте се речта ви да е плавна, логически свързана и емоционално обагрена. Нека да личи личното ви отношение и личният ви опит. Вплетените в нея шеги да са премерени и с вкус, без вероятност да обидят или засегнат някого. Общувайте с аудиторията с поглед, жестове, с езика на тялото. Не й съобщавайте нещо, споделяйте свое изстрадано мнение и искайте нейното.

Следете реакциите на публиката и коригирайте поведението си спрямо тях, за да задържите добрия контакт и вниманието й.

© 2015, informiran.bg